Closed Curtain

Drama
Genre Drama
Regie Jafar Panahi
Kamboziya Partovi
Darsteller Kamboziya Partovi
Maryam Moghadam
Jafar Panahi
Hadi Saeedi
Azadeh Torabi
Originaltitel Pardé
Land IR
Jahr 2013
Dauer 106 Minuten